مزوتراپی مو هر چند وقت یکبار باید انجام شود؟

مزوتراپی مو ، که در فواصل 1 تا 4 هفته اعمال می شود ، می تواند به طور متوسط 4 جلسه یا 6 جلسه اعمال شود. در برخی افراد ، می توان آن را به عنوان یک جلسه به ندرت ترجیح داد.

بازگشت به بالا
اجازه دهید با شما تماس بگیریم .