Tüp Bebek Tedavisi

TÜP BEBEK TEDAVİSİ

Tüp bebek tedavisi, doğal yollarla gerçekleşmeyen gebeliğin laboratuvar ortamında yapılan testlerle ve destek tedavilerle sağlanması yöntemidir. Tüp bebek uygulamaları, testler ve tahliller sonrasında sorunun kaynağına yönelik yapılan çalışmaların tümünü kapsar.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kadından alınan sağlıklı yumurta hücreleriyle erkekten alınan kaliteli sperm hücrelerinin laboratuvarda döllenmesi yoluyla embriyo oluşumu sağlanır. Elde edilen embriyo kadının yumurtalıklarına yerleştirilerek gebelik gerçekleştirilir.

Tüp bebek yönteminde yumurtaların daha fazla geliştirilmesi için çeşitli ilaçlar kullanılır. Kişiye özel dozda ve türde ilaçlar kullanmak bu aşamadaki en önemli konudur. Fazla ilaç kullanımı, rahim içi zarının ve yumurtanın kalitesini bozup sonuçları kötüleştirebilmektedir. Bu sebeple, uzman doktorun bilimsel veriler doğrultusunda saptamalar yapması beklenmektedir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ KİMLERE UYGULANIR?

Doğal yollarla üreme sağlanamaması durumunda, çocuk sahibi olmak isteyen kişilere uygulanan bir destek tedavi yöntemidir. Türkiye’deki kanun ve yönetmeliklere göre, yasal bir birlikteliği bulunan kişilere uygulanabilmektedir.

Çiftlere bir dizi test ve tahlil yapılarak yumurta ve sperm üretimlerine, yaşlarına, rahimde embriyonun yerleşmesini engelleyebilecek patolojik bir durum olup olmadığına bakılmaktadır. Tüm testler ve tahliller sonucunda, doktor onayıyla uygun tedaviye başlanabilir.

SPERM DENGELEME NEDİR?

Tüp bebek tedavilerinde sperm seçimi, tedavinin başarısı için önemli bir faktördür. Kısırlık konusunda yüzde 50 etkisi bulunan sperm kalitesi, tedavi öncesinde mutlaka araştırılmalıdır. Spermle ilgili problemler saptanırken önceleri sayısına, hareketliliğine ve anomalisine göre karar verilirken, son yıllarda genetik olarak yumurtayı dölleme kapasiteleri de saptanabilmektedir. Eğer sperm kaynaklı problemler görülürse, tüp bebek yönteminde kullanılan çeşitli tekniklerle iyi sperm seçimi, başarılı fertilizasyon ve daha iyi embriyo kalitesi elde edilebilmektedir.

MİKRO TESE YÖNTEMİ NEDİR?

Menide hiç sperm hücresi tespit edilemeyen yani azospermi görülen kişilerden, mikroskobik operasyonla doku alınarak incelenmesi ve sperm elde edilmesi işlemidir.

Micro TESE işleminde mikroskop altında testislerde sperm bulunması muhtemel alanlar araştırılır ve bu alanlardan alınan parçalar laboratuvara gönderilir. Laboratuvarda özel teknikler kullanılarak sperm tespiti yapılır ve kaliteli spermler ayrıştırılır. Bu aşamada kullanılan en önemli teknik lifleme tekniğidir.

Lifleme tekniğinde, alınan parçalar mekanik ve enzimatik olarak liflerine ayrılır. Laboratuvarda uzmanlar tarafından incelenen doku parçalarında sperm tespit edilir ve ardından en olgun, kaliteli spermler seçilir.

Kadından alınan yumurta hücreleriyle ve erkekten mikro TESE yöntemiyle elde edilen kaliteli spermlerle fertilizasyon yani döllenme sağlanarak başarılı sonuçlara ulaşılabilir. Bu yöntemle sağlıklı embriyolar elde edilme oranı yükselir.

EMBRİYO GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

Embriyolar geliştikten sonra, hangi embriyonun rahim içine başarılı bir şekilde tutunabileceğini saptamak zordur. Bunun için fertilizasyon sonrasında embriyoların gelişimlerinin gözlemlenmesi gerekmektedir. Bu gözlemin yapılabilmesi için, inkübatör denilen tıbbi dolaplar içinde embriyo gelişimini saptayan video sistemleri geliştirilmiştir. Sistem sayesinde embriyonun gelişimi, fotoğraflarla ve videolarla takip edilebilmektedir. Hangi embriyonun daha kaliteli geliştiği saptanıp bu embriyoların kullanımını sağlamak, gebelik oranlarını yüksek tutabilmektedir.

PREİMPLANTASYON TESTİ: PGT NEDİR?

Preimplantasyon genetik tanı (PGT), dölleme sonrası elde edilen embriyoların yapısının analizine dayanan genetik bir testtir. Tüp bebek tedavisinde başarıyla uygulanan bu testin sonuçları, elde edilen embriyoların tutunma kabiliyetleriyle ilgili bilgiler vermektedir.

Gelişen embriyoların 3. veya 5. gününde, içindeki hücrelerden bir kısmı alınır ve genetik test yapılarak bunların içindeki kromozom sayıları saptanır. Ayrıca bu testle çeşitli tek gen hastalıkları da tespit edilebilmektedir. Teste göre sağlıklı olduğu sonucuna varılan embriyo, rahim içine yerleştirilir.

EMBRİYO DONDURMA VE SAKLAMA

Tüp bebek tedavisinde elde edilen sağlıklı embriyoların kullanılmayanları, vitrifikasyon denilen embriyo dondurma tekniğiyle, daha sonra kullanılmak üzere saklanır. Böylelikle gerekli görüldüğünde tedavi başarıyla tekrarlanabilmektedir. Vitrifikasyon yöntemiyle dondurulan embriyoların, çözme işlemi sonrasındaki canlılık oranı çok yüksektir.

İlaç kullanımı sebebiyle çok fazla embriyo elde edilmesi, rahim içiyle ilgili sorunların oluşması gibi sebeplerle embriyo saklama işlemi yapılabilmektedir.

Tüp bebek fiyatları 2021

Tüp Bebek Tedavisi

Üste Çık
whatsapp telegram viber vk
SİZİ ARAYALIM