KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) UYARINCA BİLGİ TALEP FORMU
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Aydınlatma Metni’nde belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi bu formu doldurarak formun imzalı bir nüshası;
Yeşilova Mah. Yeşilova Yan Yolu Cad. Rumelı Ünıversıtesı Blok No: 44b Küçükçekmece / İstanbul adresine posta ya da elden,
Formun gönderilmesi amacıyla içine konulan zarf üzerine veya elektronik posta konu başlığına hak kaybına uğramamanız ve size erken dönüş yapabilmemiz adına “ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi eklenmelidir.
Doldurmuş olduğunuz bu başvuru formu ile  firmamız  ile olan ilişkinizi tespit ederek, PROMED CLİNİC tarafından işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak eksiksiz ve doğru olarak ilgili başvurunuza kanuni süresi cevap verilebilmesi için oluşturulmuştur. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklı hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik tespiti ve yetki tespiti için  PROMED CLİNİC, ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar.
Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde firmamız, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Talebinizi yazılı veya elektronik ortamda cevaplamamız seçiminize göre yapılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır. Yazılı cevap talep etmeniz durumunda, cevabın 10 sayfayı geçmesi halinde10 sayfa sonrası ücret ve elektronik cevap verilmesi durumunda cevap verilen kayıt ortamının ücreti tarafınızdan tahsil edilebilir.
ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. Şirket, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir.
Formu indirmek için tıklayınız.
Üste Çık
SİZİ ARAYALIM